Günde bir elma, Alzheimer ve bunamayı önlemeye birebir

Günde bir elma, Alzheimer ve bunamayı önlemeye birebir

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, günde bir elma Alzheimer ve bunamayı önlemek için doğal bir reçete olarak karşımıza çıkıyor.

Günde bir elma Alzheimer'ı uzak tutmaya yardımcı oluyor. Almanya'nın Bonn kentindeki Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) araştırmacılarına göre, bu ünlü meyve nörodejeneratif hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Alman araştırmacıların vardığı sonuçlar Stem Cell Reports adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Alman araştırmacılar tarafından yayınlanan bulgulara göre, elmalar sadece Alzheimer'ı değil, aynı zamanda çeşitli diğer bunama türlerini de önlemeye yardımcı olan bileşikler içeriyor. Ünlü atasözünde de iddia edildiği gibi, tüm niyet ve amaçlar için doğal bir çare gibi görünüyor.

Özellikle, elmada bulunan bitkisel besinler yeni nöronların oluşumunu destekleyecektir. Bunun başlıca nedeni kabuğunda bulunan kuersitin ve etinde bulunan dihidroksibenzoik asittir. Araştırmacıların kendileri de çalışmayı yorumlarken şunları söyledi:

'Günde bir elma doktoru uzak tutar' - bu aforizmada bazı gerçekler olabilir. Bu çalışmada, elmanın hem kabuğunda hem de etinde pro-nörojenik bileşikler içerdiğini gösterdik.

Elma kabuklarının geri dönüşümü

Elma, bütün olarak tek başına meyve suyundan daha etkilidir. Kabuk ve posa nörogeneze, yani yeni nöronların oluşumuna açıkça katkıda bulunurken, basit elma suyu içmek aynı etkileri yaratmayacaktır. Araştırmacılar tam da yukarıda bahsedilen iki bileşik (kuersitin ve dihidroksibenzoik asit) sayesinde farelerde beynin hafıza ve öğrenme alanlarında güçlü nöronal üreme olduğunu tespit etti. Alman araştırmacılar şu sonuca varmıştır:

Elma suyundaki kuersitin konsantrasyonu gerçekten düşük olduğundan (litre başına 2 mg'ın altında)... bunun muhtemelen nörogenezi etkilemek için yetersiz bir aktif fotokimyasal konsantrasyonu olduğu sonucuna vardık.