TÜİK Açıkladı! Sosyal Yardımlar ve Koruma Harcamaları Artışta

TÜİK Açıkladı! Sosyal Yardımlar ve Koruma Harcamaları Artışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyal yardımların 2022 yılındaki dağılımını açıkladı. İşte dikkat çeken noktalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, sosyal harcamaların önemli bir bölümünü emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Toplam 1 trilyon 267 milyar 924 milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si bu gruba ayrıldı.

Sosyal koruma harcamaları 2022'de önceki yıla göre %60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL'ye yükseldi. Bu harcamanın %98,2'si, 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımlarından oluştu.

Emekli ve Yaşlılara Yapılan Harcamalar Öne Çıkıyor

Sosyal koruma yardımlarında en büyük pay, 567 milyar 450 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalara aitti. Hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ise 396 milyar 993 milyon TL ile bu sıralamada ikinci sırayı aldı.

Sosyal Yardımların GSYH İçindeki Payı

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %8,6 olarak gerçekleşirken, sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %8,4 oldu. Emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların risk ve ihtiyaç gruplarına göre dağılımına bakıldığında, bu grupların %3,8'lik payla en büyük paya sahip olduğu görüldü.

Şartlı Yardımlar ve Nakdi Yardımların Dağılımı

Sosyal koruma yardımlarının %13'ü şartlı olarak verilen yardımlardan oluştu. Bu kapsamda, aile ve çocuk yardımları %47,5'lik paylarıyla öne çıktı. Nakdi yardımların %62,4'ü ise emekli ve yaşlılara yapılan yardımlardan oluştu.

Sosyal Koruma Gelirleri ve Harcamaların Kapsamı

Sosyal koruma gelirlerinin büyük bir kısmı (%41,4) devlet katkılarından sağlandı. Harcamalar ise sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor. Sosyal koruma yardımları, risk grubu olarak belirlenen 8 farklı kalemde gerçekleştiriliyor ve bunlar arasında hastalık ve sağlık bakımı, engelli ve malul yardımları, emekli ve yaşlı yardımları gibi kalemler bulunuyor.